עמוד מוצר השנה בפייסבוק

הגשת מוצרים לשנת 2020 הסתיימה.
ההרשמה למוצר השנה 2021 תיפתח בחודש אוגוסט 2020.