עמוד מוצר השנה בפייסבוק

הגשת מוצרים לשנת 2019 הסתיימה.
ההרשמה למוצר השנה 2020 תיפתח בחודש אוגוסט 2019.תהליך הבחירה ועלויות ההשתתפות


הגשה

מוצרים ושירותים המועמדים לפרס מוצר השנה 2019 חייבים לעמוד בשני תנאי סף:
  1. עליהם להיות חדשניים.
  2. הם חייבים להיות חדשים: הושקו בישראל לאחר ינואר 2017. ההגשה – ללא עלות.

בחינת רכיבי החדשנות:

מחקר הצרכנים יבוצע על ידי מכון המחקר 'קנטאר מדיה'. במסגרת מחקר הצרכנים, הגדול ביותר מסוגו שנערך בישראל, ידרגו 2,000 צרכנים את המוצרים והשירותים בכל קטגוריה על פי האטרקטיביות שלהם (25%), מידת החדשנות שלהם (25%) ושביעות הרצון משימוש בפועל (50%). בכל קטגוריה יוכתר כמוצר השנה המוצר או השירות עם הציון הכולל המשוקלל הגבוה ביותר; כלומר זה שהצרכנים החליטו שהוא האטרקטיבי, החדשני והאיכותי ביותר.

השימוש בחותמת מוצר השנה והשתתפות בתוכנית השיווקית לזוכים:

המוצר הזוכה ייהנה משימוש בחותמת מוצר השנה למשך שנה בעלות של 36,200 שקל + מע"מ (עלות זו כוללת גם השתתפות בתוכנית השיווקית לזוכים אצל שותפי המדיה בשווי של 20,000 שקל). התשלום עבור זכות השימוש בחותמת מוצר השנה ייגבה בין אם המוצר יעשה בה שימוש ובין אם לאו. סה"כ תשלום למוצר זוכה: 44,950 שקל = 36,200 + 8,750 (+ מע"מ).

* טל"ח. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את המחירים לקראת פתיחת ההרשמה.