עמוד מוצר השנה בפייסבוק

הגשת מוצרים לשנת 2018 הסתיימה.
ההרשמה למוצר השנה 2019 תיפתח בחודש אוגוסט 2018.תהליך הבחירה ועלויות ההשתתפות


שלב 1 – הגשה (חינם)

מוצרים ושירותים המועמדים לפרס מוצר השנה 2019 חייבים לעמוד בשני תנאי סף:
  1. עליהם להיות חדשניים.
  2. הם חייבים להיות חדשים: הושקו בישראל לאחר ינואר 2017.

שלב 2 – פאנל המומחים

פאנל מומחים בראשות פרופ' יעקב הורניק מאוניברסיטת תל אביב, שחברים בו מומחי שיווק וקמעונאות, ומרצים לשיווק מהאקדמיה, יבחן את המועמדים ויחליט מי מהם חדשני מספיק וראוי לעבור לשלב מחקר הצרכנים.
עלות למוצר/סדרה/שירות שעברו למחקר הצרכנים – 8,750 ₪ + מע"מ.
לא ניתן למשוך הגשות מוצרים לאחר החלטת צוות המומחים.

שלב 3 – בחירת הצרכנים

מחקר הצרכנים יבוצע על ידי מכון המחקר 'קנטאר מדיה', על פי המתודולוגיה הבינלאומית של Product of the Year. במסגרת מחקר הצרכנים, הגדול ביותר מסוגו שנערך בישראל,
ידרגו 2,000 צרכנים את המוצרים והשירותים בכל קטגוריה על פי האטרקטיביות שלהם (25%), מידת החדשנות שלהם (25%) ושביעות הרצון משימוש בפועל (50%).
בכל קטגוריה יוכתר כ'מוצר השנה' המוצר או השירות עם הציון הכולל המשוקלל הגבוה ביותר; כלומר זה שהצרכנים החליטו שהוא האטרקטיבי, החדשני והאיכותי ביותר.

שלב 4 – השימוש בתואר "מוצר השנה" והשתתפות בתוכנית השיווקית לזוכים

המוצר הזוכה ייהנה משימוש בחותמת מוצר השנה, למשך שנה, והשתתפות בתוכנית השיווקית לזוכים - בעלות כוללת של 36,200 ₪ + מע"מ.
התשלום עבור זכות השימוש בחותמת מוצר השנה ייגבה בין אם המוצר יעשה בה שימוש ובין אם לאו.
סה"כ תשלום למוצר זוכה: 44,950 ₪ = 36,200 + 8,750 (+מע"מ).

* טל"ח. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את המחירים לקראת פתיחת ההרשמה.