עמוד מוצר השנה בפייסבוק

פרסי מוצר השנה 2020: טופס הרשמה


כחלק מההגשה, יש להדפיס, לחתום ולפקסס ל-09-9559591 את תקנון פרסי מוצר השנה 2020.
לסיוע במילוי טופס ההרשמה – 09-9559590
במידה ולא סיימת את תהליך ההרשמה לפרסי מוצר השנה, הנתונים שהזנת בטופס ההרשמה ישמרו במחשב זה עד תום התהליך

פרטי המשווק מגיש המוצר/השירות

שם החברה  
כתובת  
עיר  
מיקוד  
טלפון
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת)  

פרטי המגיש/ה (על מנת שנוכל לאשר בפניך את ההגשה)

שם מלא  
תפקיד  
דוא"ל  
טלפון
טלפון נייד

פרטי הנהח"ש לצורך בירורים בענייני חשבוניות וכספים

שם מלא  
ח.פ החברה  
דוא"ל  
טלפון
שלוחה  
שם משרד פרסום  
שם משרד יחסי ציבור  

יש למלא את השדות הבאים כתנאי להגשת המוצר:

שם המוצר/שירות  
הערה: אם מדובר בסדרה, יש לציין ולהגיש את כל המוצרים/הטעמים/הסוגים בסדרה. רק מוצרים/שירותים שנבדקו במחקר יוכלו לתקשר את זכייתם בפרס מוצר השנה
תאריך השקה בישראל
מהי החדשנות במוצר
יש למלא בהמשך
 
מחקר מוצר השנה נערך בקרב מדגם ארצי מייצג של האוכלוסיה הבוגרת. אם המוצר/שירות שלכם רלבנטי רק לאוכלוסיית יעד ספציפית, אנא פרט אותה כאן (למשל: נשים מעל גיל 50, גברים וכדומה):
 
מחיר יש לרשום את המחיר הממוצע הידוע לכם, שבו נמכר המוצר בנקודות המכירה בשנה האחרונה (או פחות משנה אם המוצר חדש יותר) לא כולל מכירה במבצעי מחיר או הנחות (מבוסס על נתונים פנימיים שלכם/סטור נקסט/נילסן או כל מקור אחר).
אם מדובר בהגשה של שירות, בהגשה של מספר מוצרים מתוך סדרה או בטווח מוצרים – אין צורך למלא סעיף זה אלא לפרט כטקסט חופשי בתחתית הטופס בחלונית "הערות".
 שקל לאריזה 
חברות/מותגים מתחרים
יש לפרט את כל החברות המתחרות ו/או את המותגים המתחרים בתחום שבו הוגש המוצר/השירות.
 
מוצרים/שירותים חדשניים
נא לפרט את כל המוצרים/השירותים החדשניים שהושקו לאחרונה בתחום שבו מתמודד המוצר/השירות שהגשת, ושלדעתך מתאימים להתמודד מולו. המידע יסייע לנו לחלק לקטגוריות באופן מיטבי את המוצרים/השירותים, שהגישו השנה מועמדות.
 
מיהם המתחרים העקיפים במוצר/בשירות  
באיזו תחום במחקר מתאים לדעתך לבחון את המוצר/שירות
 
אנא בחר קטגוריה שתחתיה תרצו שהמוצר/שירות שלכם יוצג במחקר הצרכנים
אם נבצר מאיתנו להציב את המוצר/השירות תחת הקטגוריה/ות שציינתם לעיל, ניצור אתכם קשר להחלטה משותפת לגבי שם הקטגוריה.
 
הערות נוספות  
אני מצהיר כי קראתי , הבנתי את תקנון מוצר השנה המצורף, והחלטתי להגיש מוצר/שירות כמועמד לפרסי מוצר השנה.

אם המוצר/שירות שפרטיו צויינו לעיל משתתף במחקר הצרכנים של פרסי מוצר השנה 2020 ונמצאו לו מספיק מתנסים תשלם החברה למארגני מוצר השנה סך של 8,750 ₪ + מע"מ
חשוב! לא ניתן למשוך מוצרים לאחר תחילת המחקר

התשלום עבור זכות השימוש בלוגו הוא בין נעשה בו שימוש בפועל או לא. כדי שקטגוריה תיבחן על ידי הצרכנים חייבים להיות בה מינימום 2 מוצרים

אם המוצר/שירות שפרטיו צויינו לעיל ייבחר על ידי הצרכנים כמוצר השנה בקטגוריה שלו, תשלם החברה למארגני מוצר השנה בנוסף, סכום של 36,200 ₪ + מע"מ, עבור זכות השימוש בלוגו.
ידוע לי כי התשלום עבור זכות השימוש בלוגו יעשה אם המוצר/שירות הזוכה ישתמש בו בשנת הזכייה או לא.
למיטב ידיעתי, כל הפרטים שמסרתי כאן מלאים ונכונים.
ידוע לי, כי אי נכונות הפרטים שמסרתי עלולה להביא לפסילת השתתפות המוצר בתהליך.

תאריך

נקה | הגש»