עמוד מוצר השנה בפייסבוק

כותבים על הזוכים


מארגני מוצר השנה דואגים לחשוף את הזוכים בתקשורת באמצעות כתבות שמתפרסמות בעיתונים המובילים מיד לאחר טקס מוצר השנה.
שווי החשיפה התקשורתית לזוכי מוצר השנה ב-2016 - 15 מליון ₪.